Waarom een vaarbewijs ?

Sinds 1 april 1992 is een vaarbewijs verplicht.

Voor de watersport betekent dat dat vanaf die datum schippers van bepaalde categorieën vaartuigen een vaarbewijs moeten hebben. Deze verplichting geldt voor niet bedrijfsmatig gebruikte:
schepen met een lengte van 15 meter of meer; motorboten die korter zijn dan 15 meter maar een snelheid van 20 km per uur of meer kunnen halen. Er zijn twee kleine vaarbewijzen:

Wanneer is een klein vaarbewijs verplicht?

Het klein vaarbewijs is verplicht voor het varen met:

  • Een plezierjacht van 15 meter tot en met 24.99 meter;
  • Een beroepsvaartuig langer dan 15 meter maar korter dan 20 meter;
  • Een sleep- of duwboot (als het gesleepte schip niet langer is dan 20 meter);
  • Een motorboot die sneller dan 20 kilometer per uur kan varen. Daar vallen ook onder
  • De kleine rubberboten met een buitenboordmotor als die sneller kunnen varen dan 20 kilometer alsmede waterscooters en jetski`s.

Naast bovengenoemde vaarbewijzen zijn er ook nog andere vaarbewijzen. Deze zijn terug te vinden in het cursusboek en worden tijdens de cursus in de les behandeld.

Leeftijd vaarbewijs plichtig schip. Als je 18 jaar oud bent krijg je als je geslaagd bent een vaarbewijs. Je mag al wel eerder examen doen, als je slaagt krijg je een certificaat. Deze kan je omzetten naar het vaarbewijs als je 18 jaar bent geworden.

KVB1

Waar geldt klein vaarbewijs 1

Klein Vaarbewijs 1, nodig voor het varen op rivieren, kanalen en meren. Daaronder worden alle binnenwateren verstaan, behalve Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer, Markermeer, IJmeer Waddenzee, Eems en Dollard.

KVB2

Waar geldt klein vaarbewijs 2

Klein Vaarbewijs 2, nodig voor het varen op alle wateren binnen de kustlijn.

Voor u is er een cursusboek Klein Vaarbewijs 1 en 2. In het boek vinden we per hoofdstuk een aantal vragen. Deze vragen zijn vergelijkbaar met de vragen die op de examens gesteld zullen worden. Zij vormen dus een zeer goede voorbereiding.

Voor de volledige tekst van het BPR verwijzen wij naar de Wateralmanak deel 1 2019/2020.